Teenused

Meie põhitegevuseks on välispiirete rekonstrueerimisprojektide koostamine. Projekte koostamine nii korterelamutele, avalikele hoonete kui ka eramajade.  Meie töid iseloomustavad läbi mõeldud tehnilised lahendused ja põhjalikud sõlmjoonised. Kõikide piirete puhul analüüsime alati, lisaks soojustehnilisetele omadustele, ka niiskusturvalisust ja koostame  vastavad arvutused. Põhjaliku analüüsiga tagame projekteeritavate piirdekonstruktsioonide pikaealisuse. 

Tänu pikale kogemusele suudame üsna kiiresti välja selgitada, mida kliendil on vaja ning kuidas seda pakkuda nii, et töö hind oleks hea ja kvaliteet tagatud. Põhjalik ettevalmistustöö enne projekteerimise algust tagab oodatava lõpptulemuse

Fassaadide rekonstrueerimine

Olemasolevate hoonete fassaadide ümberehitamine koos lisasoojustamisega. Varem rekonstrueeritud hoonete fassaadide probleemide kaardistamine ja remondilahenduste välja töötamine.

Katuste rekonstrueerimine

Olemasolevate lamekatuste rekonstrueerimine koos lisasoojustamisega. Kaldkatuste rekonstrueerimine koos kandekonstruktsiooni remondi ja pööningu põranda soojustamisega. Varem rekonstrueeritud lame- ja kaldkatuste probleemide kaardistamine ja remondilahenduste välja töötamine

Rõdude ja lodžade rekonstrueerimine

Rõdude ja lodžade rekonstrueerimine koos piirdekonstruktsiooni ja piirdeplaadi asendamisega ning hüdroisoleerimine. Kortermajadel olemasolevate rõdukonstruktsioonide asendamine tänapäevaste lahendustega

Kompleksne rekonstrueerimine

Hoonete energiatõhususe parendamine komplekssete  rekonstrueerimislahendustega, koos piirete ümberehitamise ja soojustamisega ning tehnosüsteemide rekonstrueerimisega.

Mõned tehtud tööd