Anmeri OÜ

Anmeri OÜ on alates 2008 aastas tegutsev projekteerimisbüroo, mis on peamiselt spetsialiseerunud piirdetarindite rekonstrueerimisele. Meie väikene meeskond koosneb pikaajalise kogemusega piiretarindite projekteerijatest ja üle 25 aastase ehitusvaldkonna kogemusega tehniline konsultant.  Oleme koostanud rekonstrueerimisprojekte eramutele, kortermajadele, avalikele hoonetele ning ka miljöö- ja muinsuskaitse alustele hoonetele.